Wasteman OÜ

Oleme 100% kodumaisel kapitalil põhinev edasipürgiv ja motiveeritud Eesti ettevõte jäätmeveo ja transporditeenuste turul.

Meie põhitegevuseks on jäätmekonteinerite rent ning jäätmete vedu koos utiliseerimisega ning talvisel perioodil lumekoristus ja utiliseerimine.

Sõltumata kliendi eripärast, vajadustest või asukohast saame luua Teile spetsiaalselt kohandatud paindlike lahendusi jäätmete kogumiseks ja transpordiks.Meie missiooniks on hoida Eesti loodus prügist puhas ja muuta jäätmevedu koos teiste pakutavate teenustega klientide jaoks mugavaks, läbipaistvaks ja operatiivseks.

Meie kollektiivi kuuluvad oma ala spetsialistid, kes annavad endast parima kliendirahulolu nimel ja garanteerivad jäätmete jõudmise kohtadesse, kus need taaskasutatakse või utiliseeritakse.

Jäätmekäitleja registreerimistõend Nr JÄ/333704

eKonteinerirent