Wasteman OÜ

Oleme 100% kodumaisel kapitalil põhinev ettevõte Eesti jäätmeveo turul.

Meie põhitegevuseks on jäätmekonteinerite rent ning jäätmete vedu koos utiliseerimisega.

Sõltumata kliendi eripärast, vajadustest või asukohast saame luua Teile spetsiaalselt kohandatud paindlike lahendusi jäätmete kogumiseks ja transpordiks.Meie missiooniks on hoida Eesti loodus prügist puhas ja muuta jäätmevedu klientide jaoks mugavaks, läbipaistvaks ja operatiivseks.

Meie kollektiivi kuuluvad oma ala spetsialistid, kes annavad endast parima kliendirahulolu nimel ja garanteerivad jäätmete jõudmise kohtadesse, kus need taaskasutatakse või utiliseeritakse.

Jäätmekäitleja registreerimistõend Nr JÄ/333704

eKonteinerirent